Bizim Şəbəkə, ən yüksək səviyyədə, müasir və effektiv əlaqə ilə təchiz olunmuş yerüstü nəqliyyatını təşkil edir.
Şirkətimizin öz şəxsi maşınları varki onlar Poti – Bakı – Poti marşrutu üzrə işləyir, bu da daşımanın müştəri
üçün daha inamlı və daha ucuza başa gəlməsinə şərait yaradır.
Biz yerüstü nəqliyyatının bütün növ xidmətlərini yerinə yetiririk.
Müxtəlif cür Avtomobil növü ilə:
• Ümumi yük avtomobilləri ilə
• Avtofurqonlarla
• Avtoqoşqularla
• Soyuducu qoşqularla
• Açıq, səthi düz avtomaşınlarla
• Təchizat yük maşınları ilə
• İki və ya tək Sürücü ilə
Siz U.F.E. Shipping ilə müxtəlif növ yükləri daşıya bilərsiniz – ümumi paletlənmiş və ya paletlənməmiş yükdən
başlayaraq, yeşik, çəllək, əndazəsiz və təhlükəli yüklərə kimi(ADR).

• LTL (Qismən yüklənmə)
• FTL (Tam yüklənmə)
• Konteynerlərin limandan və yaxud limana daşınması
Yüklərin konsolidasiyası – UFE Shipping-in müştərilərə təklif etdiyi, Avropadan və ya Avropaya, avtomobil
nəqliyyatı ilə ixtisaslaşdırılmış xidmətlərdən biridir.
Avtomobil yük daşımaları xidmətimizə əlavə olaraq biz Ukrayna,
Belorussiya, Rusiya, Türkmənistan, Özbəkistan, Qazaxstan, Gürcüstan avtodaşıyıcıları ilə xidmət təklif edə
bilərik.