Dəmir yolu ilə göndərilən yüklər vaqonla göndərilə bilər və ya individual bir konteynerlə.
İki əsas nəqliyyat sistemindən istafadə edərək, biz müştərilərin müxtəlif tələblərinə cavab verə bilirik: dəmir yol
platformalarla konteyner daşıması və xüsusi yüklər üçün vaqonla daşımalar. Biz hər cür yükü daşımağa qadirik,
ev əşyalarından tutmuş dondurulmuş, təzə və emal edilmiş ərzaqlara gədər, istehlak mallarından tutmuş
avtomobil və tullantılara kimi.
Uzun məsafələr, təhlükəli yüklərin daşınması, əndazəsiz və ağır yüklər: Dəmir yol daşınması belə daşımaların
öhdəsindən gəlir.
Demək olar ki hər cür vaqon növləri nəqliyyat üçün təklif oluna bilər, minerallar və qablaşmasız yüklər üçün
yarım-vaqonlar və maye şəkildə yüklər üçün sisternlər.
• Açıq tipli vaqonlar;
• Bağlı tipli vaqonlar;
• Xüsusi platformalar.