Şirkətimiz dünya üzrə Qapıdan-qapıya və daha geniş yayılmış Qapıdan-bütün hava limanlarına yükdaşıma
xidmətlərini təklif edir.
Çatdırılma şərtləri aşağıdakı kimidir:
• Door-to-Airport
• Door-to-Door vergilər/yığımlar xaric (DDU)
• Door-to-Door vergilər/yığımlar daxil (DDP)
Həmçinin şirkətimiz təhlükəli yüklərin daşınmasını həyata keçirir. Biz, bütün dünya üzrə geniş agentlər
şəbəkəsinə malikik ki, buda bizə demək olar ki hər yerdə yerindəcə Gömrük sənədləşməsini və qapıya çatdırılması
xidmətini təklif etməyə imkan verir.